Bezpłatna pomoc psychologiczna i logopedyczna
 Oceń wpis
   

 Do końca lutego 2011 r. nasi specjaliści będą udzielać bezpłatnych konsultacji psychologicznych (w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 15.00 - 16.00) oraz logopedycznych (w każdy piątek). Oferta dotyczy tylko pierwszej lub jednorazowej konsultacji, kolejne spotkania mają formę odpłatną. Zapraszamy serdecznie!

Psycholog Warszawa, Psychoterapia Warszawa

Komentarze (0)
Pomoc logopedyczna: konsultacje, program terapii
 Oceń wpis
   

 Zakres działań specjalistycznych obejmuje:

* wspomaganie rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym, których mowa rozwija się z opóźnieniem lub rozwój jej jest zaburzony,
* usprawnianie narządów artykulacyjnych,
* usprawnianie aparatu oddechowego, 
* korygowanie nieprawidłowej wymowy głosek (np. głoski r, k, g, s, z, c, dz, sz, ż, cz i innych),
* usuwanie seplenienia międzyzębowego,
* wspomaganie rozwoju mowy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie,
* terapie afazji i dyzartrii u osób dorosłych z przebytymi chorobami somatycznymi (m.in. udary, SM).
 
Informacje organizacyjne na temat zajęć:
Struktura zajęć: zajęcia odbywają się w formie spotkań indywidualnych (30 lub 45 minut), raz w tygodniu, w piątki w godzinach: 12.00 - 18.00 (liczba miejsc ograniczona).
Cena: 40-60 zł za sesje (w zależności od czasu trwania i sposobu płatności; więcej szczegółów w zakładce Cennik).
Osoba prowadząca: mgr Izabela Wałczuk.
Zapisy pod numerem telefonu: 693-830-806.
 
 
Komentarze (0)
BYĆ KOBIETĄ - druga edycja warsztatów
 Oceń wpis
   

Pracownia psychologiczna Dobre Nastroje w Warszawie zaprasza do udziału w nowej, drugiej edycji warsztatów rozwoju osobistego pt.: "BYĆ KOBIETĄ".

Jest to dwudniowy, weekendowy blok zajęć grupowych, treningowo - warsztatowych poświęcony kobiecości, wykorzystujący elementy muzykoterapii.
 
Zapraszamy wszystkie kobiety, które chcą:
- rozwinąć świadomość siebie, własnych potrzeb i pragnień
- otworzyć się na nowe doświadczenia
- rozwinąć własną kobiecość
- osiągać satysfakcję w najważniejszych obszarach życia
- podnieść poczucie własnej wartości
- realizować się w pełni jako kobieta
- zrozumieć siebie, swój wewnętrzny świat emocji i uczuć

Są to warsztaty psychologiczne, podczas których grupa kobiet spotyka się przy wsparciu psychologa/psychoterapeuty, by w bezpiecznych warunkach, pracować nad rozwiązywaniem własnych trudności, odkrywaniem swoich potrzeb i pragnień, nad rozwijaniem swojego wewnętrznego, kobiecego potencjału.

Warsztat składa się z następujących bloków tematycznych:
- kobiecość
- intuicja
- anima - (kobieca strona naszej natury)
- animus -(męska strona naszej natury)
- mężczyzna - nasze oczekiwania
- seksualność
- poczucie własnej wartości
- moje marzenia, moje pasje
 
Warsztaty psychologiczne pomagają kobietom odkryć swoje prawdziwe "ja", rozpoznać swoje dojmujące potrzeby i ukryte pragnienia oraz wzbudzić w sobie siłę do ich realizacji. Rozwijają w kobietach z jednej strony poczucie mocy, siły i sprawstwa, z drugiej, kobiecą delikatność, subtelność czy opiekuńczość. Warsztat stwarza warunki do wzajemnej wymiany doświadczeń między uczestniczkami, do głębszego poznawania siebie w atmosferze wzajemnej akceptacji i zrozumienia, czy wreszcie do skonfrontowania własnej wizji siebie z tym, jak widzą mnie inni. Tego rodzaju spotkania, między innymi dzięki wprowadzanym elementom muzykoterapeutycznym,
dają równiez możliwość odpoczynku, wyciszenia, zyskania większej wewnętrznej harmonii, poznania różnych sposobów relaksacji i niwelowania napięcia.
 
Przewidywany termin rozpoczęcia: 31 lipiec - 1 sierpień 2010

 
Komentarze (0)
Warsztaty rozwoju osobistego – zapraszamy
 Oceń wpis
   

Pracownia psychologiczna Dobre Nastroje w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w nowej edycji Warsztatów Rozwoju Osobistego pt.: "BYĆ KOBIETĄ". Przewidywany termin rozpoczęcia: 31 maja 2010.

Jest to cykl zajęć grupowych, treningowo - warsztatowych poświęcony kobiecości, z wykorzystaniem elementów muzykoterapii. Zapraszamy wszystkie kobiety, które chcą :
 
- rozwinąć świadomość siebie, własnych potrzeb i pragnień,
- otworzyć się na nowe doświadczenia,
- rozwinąć własną kobiecość,
- osiągać satysfakcję w najważniejszych obszarach życia,
- podnieść poczucie własnej wartości,
- realizować się w pełni jako kobieta,
- zrozumieć siebie, swój wewnętrzny świat emocji i uczuć. 

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu (w poniedziałki 18:00 - 20:00). Pojedyncza sesja trwa 120 minut. Warsztaty liczą 8 spotkań. Grupa od 8 - 12 osób. Koszt: 50 zł każda sesja. Zapisy pod numerem telefonu: 518-077-899
 
Osoby prowadzące: mgr Sylwia Świerczek, mgr Monika Hajok. 
Pracownia psychologiczna Dobre NastrojePlac Konstytucji 6, Warszawa Centrum.
 
Warsztaty rozwoju osobistego to grupowe zajęcia, które rozwijają indywidualne kompetencje oraz umiejętności społeczne. Interakcje, zachodzące między uczestnikami, pozwalają odkrywać informacje o sobie samym, o własnym funkcjonowaniu w grupie, o umiejętnościach porozumiewania się z innymi. To doświadczanie i nazywanie emocji w relacjach z innymi ludźmi, określanie ich źródeł oraz zdobywanie umiejętności radzenia sobie z nimi. To także praca nad rozpoznawaniem własnych potrzeb i pragnień, określaniem własnych granic psychologicznych, budowaniem poczucia własnej wartości i samoakceptacji. To także możliwość zebrania informacji zwrotnych na temat własnej osoby, skonfrontowania własnej wizji siebie z tym, jak możemy być odbierani przez innych.
 
Udział w warsztatach, dzięki atmosferze akceptacji i nie oceniania, daje szansę odrzucenia masek i ujawnienia swojego prawdziwego "ja". Doświadczenie w takim momencie akceptacji i zrozumienia ze strony innych uczestników grupy pomaga przełamać w życiu opory wobec innych ludzi i decyduje o późniejszych zmianach. Służy poszerzeniu własnego funkcjonowania w wybranych aspektach życia, przyczynia się do wzrostu zaufania do ludzi, zwiększa akceptację własnej osoby oraz poprawia ekspresyjność i elastyczność zachowania. Stwarza okazję do bezpiecznego eksperymentowania z nowym repertuarem zachowań, do bardziej spontanicznego wyrażania własnych przeżyć i pragnień. Rozwój osobisty to przyjemny i pasjonujący proces. Pozwala lepiej poznać samego siebie i świadomie zarządzać własnym życiem, tak żeby spełniało nasze oczekiwania. 
Komentarze (1)
Czego obawiamy się idąc do psychoterapeuty? cz. 2
 Oceń wpis
   

Często w myśleniu o psychoterapii towarzyszy nam jeszcze jeden rodzaj lęku, związany z osobą samego terapeuty. Nierzadko przypisuje się im magiczne, omnipotentne zdolności, dzięki którym psychoterapeuta prześwietla nasze wnętrze na wskroś i jest wstanie zobaczyć coś, czego nie chcielibyśmy pokazywać. Boimy się również, że dzieląc się swoimi uczuciami i myślami, terapeuta będzie nas oceniał.

Oczywiście funkcjonujące powszechnie przeświadczenie o niezwykłych zdolnościach psychoterapeuty jest w znacznej mierze przerysowane. To prawda, że psychoterapią zajmują się osoby, które posiadają pewne cechy ułatwiające im dostrzeganie psychicznych zjawisk u innych ludzi, takie jak: empatia, wnikliwa obserwacja czy nawet zdolności analityczne. Przede wszystkim jednak psychoterapeuta posiada wiedzę na temat stosowanej przez niego metody terapii i jej technik, i posiada umiejętność stosowania tej wiedzy, aby pomóc osobie, która się do niego zgłasza z danym problemem. Im bardziej nasz terapeuta będzie w stanie „prześwietlić” nasz wewnętrzny świat przeżyć, tym skuteczniej będzie  w stanie nam pomóc, a to jest właśnie jego rola.

W psychoterapii nie dostaniemy gotowej recepty na rozwiązanie swoich dojmujących problemów, psychoterapeuta nie udzieli nam również rad, których tak często oczekujemy.

Będzie nam natomiast towarzyszył i pomagał w trudnej, czasem długiej, ale niezwykle satysfakcjonującej podróży po zmianę. 

Autor: Pracownia psychologiczna Dobre Nastroje

Komentarze (2)
Czego obawiamy się idąc do psychoterapeuty? cz. 1
 Oceń wpis
   

Psychoterapia jest metodą leczenia, która często budzi sprzeczne uczucia: z jednej strony nadzieję i zaciekawienie, z drugiej strach. Perspektywa, że  będziemy musieli ingerować w swoją psychikę, analizować i coś w niej zmieniać, budzi naturalny opór i sprzeciw. Boimy się także samej zmiany, tego, że w wyniku psychoterapii staniemy się kimś innym, utracimy swoją dotychczasową tożsamość. Wreszcie, boimy się również nadania nam przez innych i przez samego siebie etykietki, że „coś ze mną jest nie tak…”. Dzieje się tak w wyniku często spotykanego, ale mylnego przeświadczenia, że z pomocy psychoterapeuty korzystają tylko osoby chore psychicznie.

Nasz lęk przed psychoterapią, w pewnym sensie jest uzasadniony. Jest to bowiem często długi i trudny proces poznawania siebie, w trakcie którego zaczynamy się widzieć bardziej realistycznie, a to zakłada dopuszczanie do naszej świadomości również tych naszych aspektów, których nie akceptujemy i bardzo się przed nimi bronimy. Takie odkrywanie siebie budzi wiele trudnych i silnych emocji, których często doświadczamy w procesie terapeutycznym. Dlatego psychoterapię można porównać do gorzkiego leku, które jednak w swoim działaniu, bywa niezwykle skuteczne.

Zmiana w psychoterapii dotyczy przede wszystkim sposobu postrzegania i rozumienia siebie i swojego wewnętrznego świata. Można powiedzieć, że osoba po psychoterapii jest taka sama jak była zanim zgłosiła się na sesje, z tą tylko różnicą, że widzi więcej, więcej rozumie, a to ma swój oddźwięk w jej zachowaniu i przeżywaniu. Osiągamy akceptację siebie ze wszelkimi swoimi słabościami, nie bronimy się już tak bardzo, przed adekwatnym i realistycznym postrzeganiem siebie, innych i świata, a rezultatem tego jest uzyskanie ulgi, zmniejszenie lęku i cierpienia.

Autor: Pracownia psychologiczna Dobre Nastroje

Komentarze (0)
Na czym polega psychoterapia?
 Oceń wpis
   

Głównym narzędziem pracy w psychoterapii, prowadzącym do zmiany jest rozmowa. Ma ona jednak charakter szczególny, pozwala zbudować taką relację z psychoterapeutą, w której otrzymujemy lepsze rozumienie swoich wewnętrznych motywów, swojego sposobu przeżywania różnych sytuacji i źródeł swojego cierpienia. Zrozumienie i uświadomienie sobie pewnych wewnętrznych mechanizmów, które często nami kierują, pozwala nam uzyskać nad nimi kontrolę, a w konsekwencji, zmienić nasz sposób funkcjonowania w bardziej adekwatny i satysfakcjonujący.

Korzyścią  z psychoterapii jest nie tylko rozwiązanie problemów, z powodu których często szukamy pomocy, ale także polepszenie zdolności tworzenia związków z innymi ludźmi, skuteczniejsze radzenie sobie z codziennym stresem i napotykanymi trudnościami, rozwój osobisty, wzrost pewności siebie, samoakceptacji i samooceny, czy po prostu zwiększenie zadowolenia z naszego życia.

Jedna z pacjentek po dwóch latach ukończonej psychoterapii stwierdziła: „..najwspanialsze co zyskałam dzięki terapii to świadomość (…), już nie muszę się oszukiwać, tłumacząc swoje zachowanie czy emocje w zniekształcony, obronny sposób. Teraz po prostu wiem skąd to się bierze, dlaczego tak reaguję, a najbardziej zaskakujące jest to, że pomimo tych słabości po prostu się lubię. Refleksyjność, której się nauczyłam pozwala mi wciąż obserwować co się ze mną dzieję, a dodatkowo rozumieć to. Człowiek przez to wszystko nabiera do siebie zdrowego dystansu…”. 

Autor: Pracownia psychologiczna Dobre Nastroje

Komentarze (1)
Co to jest psychoterapia?
 Oceń wpis
   

Psychoterapia jest przede wszystkim metodą leczenia, której głównym celem jest niesienie ulgi osobom, doznającym szeroko rozumianego psychicznego cierpienia. Jest stosowana w leczeniu zaburzeń psychicznych, ale stanowi również doskonałą formę pomocy dla osób borykających się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach, osób znajdujących się w sytuacji kryzysu, czy wreszcie dla tych, którzy szukają wiedzy na temat swojego świata wewnętrznego. Psychoterapia dotyczyć może więc zarówno ludzi chorych, jak i tych, którzy chcą się rozwijać, chcą dowiedzieć się o sobie więcej.

A jeśli czasami i ty, zadajesz sobie po prostu pytanie: „O co mi tak naprawdę chodzi..?” – to psychoterapia jest również dla ciebie.

Psychoterapia jest procesem leczenia, który ma prowadzić do zmiany sposobu myślenia, zachowania, a często również i przeżywania. Ważne jest, by odróżnić terapię od innych form pomocy psychologicznej takich jak: badanie psychologiczne, interwencja kryzysowa czy poradnictwo psychologiczne.

Autor: Pracownia psychologiczna Dobre Nastroje

Komentarze (0)
Muzykoterapia jako forma leczenia objawów depresji cz. 2
 Oceń wpis
   

Aby zbadać bezpośredni efekt muzykoterapeutycznych oddziaływań, została postawiona ogólna hipoteza, że w trakcie zajęć muzykoterapeutycznych, nastrój pacjentów z objawami depresji poprawia się. Ważne było także zbadanie efektywności długotrwałego oddziaływania muzykoterapeutycznego w obniżaniu symptomów depresji i w tym celu została postawiona następująca hipoteza: muzykoterapia zmniejsza objawy depresji u pacjentów dziennego oddziału zaburzeń afektywnych.

Wyniki badań okazały się istotne statystycznie i potwierdziły postawione przeze mnie hipotezy. Nastrój u pacjentów po sesjach muzykoterapeutycznych był istotnie wyższy, niż przed sesjami: obniżało się odczuwane przez pacjentów napięcie, zwiększał się poziom energii i poziom odczuwanej przyjemności w przeżyciach pacjentów (pojawiały się przyjemne doznania i emocje).
Co więcej, w kolejnych okresach leczenia można było zaobserwować również istotną, systematyczną poprawę nastroju, a także znaczne zmniejszenie nasilenia symptomów depresji. Wyniki badań zwróciły uwagę na jeszcze jedno ważne zjawisko. Muzykoterapia to narzędzie, które nie na wszystkich badanych oddziałuje w ten sam sposób i z taką samą siłą. Różnice te dotyczą przede wszystkim jej wpływu na odczuwany poziom energii, a także, choć nieco mniej – napięcia.

Poprawność metodologiczna tych badań budzi pewne zastrzeżenia, mam tu na myśli przede wszystkim małą liczebność, a także brak grupy kontrolnej. Badanie skuteczności muzykoterapii, jako narzędzia w leczeniu zaburzeń afektywnych o charakterze depresyjnym, jest zadaniem niezwykle trudnym i narażonym zazwyczaj na pewne nieprawidłowości metodologiczne. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że muzykoterapia stanowi przeważnie składową kompleksowego leczenia i właśnie w takim kontekście powinna być rozpatrywana. W takim wypadku mamy do czynienia z liczną grupą zmiennych, które wpływają na ostateczny wynik, a których nie jesteśmy w stanie jednoznacznie skontrolować. Badania tego typu opierają się często na mało licznych próbach, co również wpływa niekorzystnie na wiarygodność uzyskanych wyników. Muzyka jest ponadto zjawiskiem niezwykle subiektywnym, o niewyjaśnionym do końca mechanizmie oddziaływania, trudno więc poddać obiektywnej ocenie zmiany, jakie może ona wywoływać u odbiorcy. Niemniej jednak uzyskane wyniki pozwalają na wysunięcie wniosku, że muzykoterapia jako metoda wspierająca kompleksowe leczenie pacjentów depresyjnych jest skuteczna i pełni znaczącą rolę w procesie odzyskiwania zdrowia.
                                                                                                       
Sylwia Świerczek

Komentarze (0)
Muzykoterapia jako forma leczenia objawów depresji cz. 1
 Oceń wpis
   

Czy muzykoterapia jest nauką? Czy dopiero ubiega się o status dziedziny naukowej? Odmienne zdanie w tej kwestii będę mieć lekarze, przedstawiciele nauk ścisłych, a jeszcze inne sami muzykoterapeuci. Muzykoterapia jest coraz częściej stosowaną i coraz bardziej pożądaną formą leczenia zarówno zaburzeń psychicznych jak i somatycznych. Ze względu jednak na brak wystarczających danych empirycznych, ta forma terapii musi wciąż uzasadniać swoją rację bytu.

Moim zdaniem muzyka jest środkiem, który może być wykorzystywany w różnych modelach terapeutycznych, wzmacniając dodatkowo ich efektywność. Bo któż z nas jest w stanie oprzeć się cudownej magii muzyki, pozostając całkowicie obojętnym na niezwykłą siłę jej oddziaływania? W niniejszym artykule zostały opisane badania, przeprowadzone przeze mnie wśród populacji pacjentów Oddziału Dziennego Zaburzeń Afektywnych w Klinice Psychiatrycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 2007/2008. Celem tych badań było sprawdzenie skuteczności muzykoterapii jako narzędzia terapeutycznego w leczeniu depresji.

Badania opierały się na założeniu, że wykorzystując muzykę jako środek oddziaływania na różne parametry psychiczne i fizyczne odbiorcy, zajęcia muzykoterapeutyczne działają korektywnie na nastrój pacjentów depresyjnych i zmniejszają objawy choroby. Badaniem zostało objętych 30 pacjentów, którzy w trakcie swojego trzymiesięcznego leczenia na oddziale, uczestniczyli w przeprowadzanych przeze mnie cotygodniowych sesjach muzykoterapeutycznych. Była to grupa otwarta (10-14 osób), mieszana pod względem płci i wieku, z rozpoznaniem depresji.

Do pomiaru nastroju u osób badanych została wykorzystana Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL, nasilenie symptomów depresji mierzone było Inwentarzem Depresji Becka oraz Skalą Depresji Hamiltona. Pacjenci wypełniali samodzielnie skalę UMACL (przed i po każdej sesji muzykoterapeutycznej), oraz skalę Becka (raz w tygodniu). Skala Hamiltona była uzupełniania przez specjalistów trzykrotnie w ciągu przebiegu leczenia.

Sylwia Świerczek

Komentarze (0)
1 | 2 |
O mnie
Blog Dobre Nastroje
Pracownia Psychologiczna Dobre Nastroje w Warszawie - jesteśmy zespołem wykwalifikowanych psychologów, psychoterapeutów, który powstał z myślą o świadczeniu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Specjalizujemy się w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą.
Archiwum
Rok 2011
Rok 2010